Báo cáo công tác

Tháng Ba 15, 2017 3:24 chiều

logoCăn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Thị Trấn 1;

Căn cứ tình hình đội ngũ và học sinh của trường;

Ban giám hiệu trường Tiểu học Thị Trấn 1 xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn như sau:

_mg_0119

Hình ảnh hội nghị

  1. Thực hiện kế hoạch dạy học:

– Dạy học 2 buổi/ngày 14 lớp

Về thời lượng dạy học, các lớp khối 1đến khối 5 thực hiện 8 tiết/ngày, tạo điều kiện cho học sinh thực hành kiến thức đã học, hoàn thành bài tập ngay