Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THANH 

Địa chỉ: Xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Phạm Thị Nhài
Điện thoại: ..
Email: thtructhanh.tn@gmail.com